2022 թվականի հուլիսին իմ երկրում ալյումինի հետ կապված արտադրանքի ներմուծման և արտահանման համառոտ վերլուծություն

Ըստ Մաքսային գլխավոր վարչության տվյալների՝ իմ երկրի ալյումինի հետ կապված ապրանքների փոփոխությունները, ինչպիսիք են. ալյումինե պրոֆիլներ պատուհանների և դռների համար,ալյումինե մամլման պրոֆիլների արտադրանք, աԼյումինե արևային վահանակի շրջանակհուլիսին ներմուծումն ու արտահանումը հետևյալն են.ալյումինի արտահանումը նվազել է.Շարունակել է աճել ալյումինի ջարդոնի ներմուծումը.Ալյումինի առաջնային ներմուծումը և արտահանումը ամսական ավելացել են.Ալյումինի համաձուլվածքների արտահանումն աճել է ամսական.ալյումին Փայտանյութի արտահանումը պահպանվել է բարձր մակարդակի վրա.Ալյումինե արտադրանքի արտահանումը շարունակել է աճել յոթ առումներով.

1. Բոքսիտի ներմուծումը ամսական ավելացել է.Հուլիսին իմ երկիր ներմուծվել է 10,59 մլն տոննա բոքսիտ, ամսական աճը` 12,5%, իսկ տարվա կտրվածքով` 14,4%:Դրանց թվում Գվինեայից ներմուծումը կազմել է 5,94 մլն տոննա՝ ամսական կտրվածքով աճելով 3,3%, իսկ տարվա կտրվածքով` 35,7%;Ներմուծումը Ավստրալիայից կազմել է 3,15 մլն տոննա, ամսական աճը` 29,1%, իսկ տարվա կտրվածքով անկումը` 3,2%;Ինդոնեզիայից ներմուծումը կազմել է 1,45 մլն տոննա, ամսական աճը` 38,8%, տարեկան կտրվածքով անկումը` 10,8%:

Հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում իմ երկիրն ընդհանուր առմամբ ներմուծել է 75,81 մլն տոննա բոքսիտ՝ տարեկան կտրվածքով աճելով 17,7%-ով։

2. Ալյումինի արտահանումը ամսական կտրվածքով նվազել է, իսկ ներմուծումը վերականգնվել է:Ռուսաստան արտահանման կտրուկ անկումից ազդված՝ իմ երկրի ալյումինի արտահանումը հուլիսին իջել է բարձր մակարդակից՝ 37,000 տոննա արտահանմամբ՝ ամսական 80,6%-ով և տարեկան կտրվածքով 28,6%-ով;ներմուծումը կազմել է 158,000 տոննա՝ ամսական կտրվածքով աճելով 14,1%-ով, իսկ տարեկան կտրվածքով նվազելով 70,0%-ով։

Հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում իմ երկիրն ընդհանուր առմամբ արտահանել է 603,000 տոննա կավահող, ինչը տարեկան աճը կազմում է 549,7%;Կուտակային ներմուծումը կազմել է 1,013 մլն տոննա, տարեկան կտրվածքով անկումը` 47,7%:

3. Շարունակել է աճել ալյումինի ջարդոնի ներմուծումը։Ալյումինի ջարդոնի հումքի շարունակական ստանդարտներով իմ երկրի ալյումինի ջարդոնի ներմուծման ուղիներն ավելի բաց են:Հուլիսին իմ երկիր ալյումինի ջարդոնի ներմուծումը շարունակել է աճել՝ ամսական ներմուծումը կազմել է 150,000 տոննա, ամսական կտրվածքով աճելով 20,3%, իսկ նախորդ տարվա համեմատ՝ 166,1%:

Հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում իմ երկիրն ընդհանուր առմամբ ներմուծել է 779,000 տոննա ալյումինի ջարդոն, ինչը տարեկան կտրվածքով ավելացել է 68,2%-ով։

4. Նախնական ալյումինի ներմուծումն ու արտահանումը ամսական ավելացել են։Հուլիսին Շանհայ-Լոնդոն հարաբերակցությունը պահպանվել է բարձր մակարդակի վրա, ամսական կտրվածքով զգալիորեն աճել է առաջնային ալյումինի ներմուծումը, իսկ արտահանումը մնացել է ցածր։Այդ ամսում առաջնային ալյումինի արտահանումը կազմել է 8000 տոննա, ամսական աճը կազմել է 14,6%, իսկ տարեկան կտրվածքով` 1669,9%:Դրանցից 7000 տոննան արտահանվել է «լոգիստիկ ապրանքներ հատուկ մաքսային հսկողության տարածքներում» ապրանքաշրջանառության ռեժիմով՝ նախորդ ամսվա 5000 տոննայի համեմատ ավելանալով 31,8%-ով;ներմուծումը կազմել է 51000 տոննա։տոննա, ամսական աճը կազմել է 79,1%, իսկ տարվա կտրվածքով անկումը կազմել է 72,0%:

Հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում իմ երկիրն ընդհանուր առմամբ արտահանել է 184,000 տոննա առաջնային ալյումին, որը տարեկան աճը կազմում է 4,243%;Կուտակային ներմուծումը կազմել է 248000 տոննա, տարեկան կտրվածքով անկումը կազմել է 73,2%։

5. Ալյումինի համաձուլվածքի արտահանումը ամսական կտրվածքով աճել է, իսկ ներմուծումը նվազել է։Հուլիսին իմ երկրի ալյումինի համաձուլվածքի արտահանումը կազմել է 26,000 տոննա, ամսական աճը կազմել է 49,9%, իսկ տարեկան աճը՝ 179,0%;ներմուծումը կազմել է 103000 տոննա, ամսական անկումը կազմել է 13.0%, իսկ տարեկան կտրվածքով աճելը՝ 17.0%:

Հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում իմ երկիրն ընդհանուր առմամբ արտահանել է 126,000 տոննա ալյումինի համաձուլվածքներ, ինչը տարեկան աճը կազմում է 35,7%;ընդհանուր 771000 տոննա ներմուծում, տարեկան կտրվածքով աճը՝ 34,4%։

6. Ալյումինի արտահանումը շարունակում է բարձր մնալ։Հուլիսին իմ երկրի ալյումինի արտահանումը մնաց բարձր մակարդակի վրա՝ հիմնականում արտասահմանյան շուկաներում ներքևի արտադրանքի արդյունաբերության արտադրության շարունակական վերականգնման շնորհիվ, ինչը հանգեցրեց ալյումինի սպառման աճին:Եվրոպական էներգետիկ ճգնաժամը որոշ չափով ազդեց ալյումինի արտասահմանյան արտադրության համար հումքի մատակարարման վրա, իսկ արտահանման շահույթի աճը նպաստեց նաև ալյումինին։Փայտանյութի արտահանման ծավալները շարունակել են աճել։Հուլիսին իմ երկիրն արտահանել է 616,000 տոննա ալյումինե արտադրանք՝ սահմանելով արտահանման նոր ամսական ծավալ՝ ամսական կտրվածքով աճելով 6,0%, իսկ տարվա կտրվածքով աճը՝ 34,8%;որից ալյումինի թիթեղների և շերտերի արտահանումը կազմել է 364,000 տոննա, ամսական աճը` 6,7%, տարեկան կտրվածքով աճը` 38,6%;ալյումինե փայլաթիթեղի արտահանումը կազմել է 14,3 10,000 տոննա, ամսական կտրվածքով ավելանալով 0,6%, իսկ տարվա կտրվածքով` 47,7%:

Հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում իմ երկրի ալյումինի արտահանումը կազմել է 3,831 մլն տոննա՝ տարեկան կտրվածքով 29,0% աճ:

7. Շարունակել է աճել ալյումինե արտադրանքի արտահանումը։Այս տարվա սկզբից արտասահմանյան տերմինալների և ալյումինե արտադրանքի պահանջարկը պահպանել է աճը, ինչը նպաստել է իմ երկրի ալյումինի արտադրանքի արտահանման շարունակական աճին մեկ ամսում.Այնուամենայնիվ, արտասահմանյան տերմինալային արտադրանքի արտադրության ոլորտում արտադրության աստիճանական վերականգնման պատճառով իմ երկրի ալյումինե արտադրանքի պահանջարկը նվազել է, ուստի արտահանման ծավալը շատ ամիսների ընթացքում այնքան էլ լավ չէ, որքան նախորդ տարի:մակարդակը միևնույն ժամանակ:Հուլիսին իմ երկիրն արտահանել է 256,000 տոննա ալյումինե արտադրանք, ինչը ամսական կտրվածքով ավելացել է 5,2%-ով, իսկ տարվա կտրվածքով՝ 5,8%։

Հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում իմ երկիրն ընդհանուր առմամբ արտահանել է 1,567 մլն տոննա ալյումինե արտադրանք, որը տարեկան կտրվածքով նվազել է 2,9%-ով, իսկ անկումը կրճատվել է 1,4 տոկոսային կետով։

ասդադ1


Հրապարակման ժամանակը՝ օգ-25-2022